विभाग

म.ए.सो. पूर्व प्राथमिक शाळा

२३ जून १९८६ रोजी शाळा सर्वप्रथम सभागृहात भरत होती. सन १९८६ रोजी छोटागट, मोठागट, व इ.१ ली चा वर्ग सुरु झाला. त्या वर्षी छोटयागटात २५, मोठ्यागटात २८, व इ.१ लीत २१ विद्यार्थी संख्या होती. सन १९९० हे वर्ग म.ए.सो. मुलांचे हायस्कूल मध्ये भरू लागले. सन १९९८ पास...

शाळेची वैशिष्ट्ये

म.ए.सो.पूर्व प्राथमिक शाळा ही एक नामवंत व उपक्रमशील शाळा. अनुभवी व उत्साही शिक्षकवृंद शाळेत प्रशस्त वर्ग व सुसज्ज सभागृह बालवाडीपासूनच इंग्रजी संभाषणासाठी मार्गदर्शन प्रत्येक उपक्रमात पालकांचे उत्तम सहकार्य बालकांच्या विकासासाठ...

मा. मुख्याध्यापक परिचय

मा. मुख्याध्यापिका सौ.मोनिका उदय खेडलेकर शाळेचे नाव म.ए. सो. सौ.निर्मला हरिभाऊ देशपांडे प्राथमिक शाळा बारामती घरचा पत्ता मुख्याध्यापक निवास, भिगवण रोड, सौ.निर्मला हरिभाऊ देशपांडे प्राथमिक शाळा बारामती जन्मतारीख २९ -०४ -१९७० शैक्षणिक पात...

शाला समिती

अ.क्र कर्मचार्‍याचे नाव पद 1 मा.श्री.बाबासाहेब अं.शिंदे अध्यक्ष 2 मा.प्रा.श्री.गो.दि.कुलकर्णी महामात्र 3 मा.अॅड.सागर नेवसे सदस्य 4 मा.डॉ.भरत व्हनकटे सदस्य 5 डॉ.रविकांत झिरमिटे सदस्य 6 ...

शिक्षक परिचय

शिक्षकाचे संपूर्ण नाव सौ. अनिता संजय तावरे (समन्वयक) मो.न. ८९७५०७८३३० जन्मदिनांक १०/९/१९८४ नेमणूक दिनांक १२/६/२००७ एकूण सेवा १३ वर्षे समन्वयक पद १/६/२०१८ पासून संपूर्ण पत्ता पार्वती निवास साई नगर, मोरगाव रोड, कसबा, बारामती. शिक्षण एम ए. ब...

माजी विदयार्थी

माजी विदयार्थी सन २०१९ - २० अ.क्र. नाव मोबाईल नंबर १ निंबाळकर उर्मिला ८८८८४९४९६ २ देशपांडे अनुज ९४२३५८४१५८ ३ गांधी मंदार ९८९०८५९२५९ ४ पारख संतोष ८९५६६८७६३५ ५ वागजकर अजित ९९२३८५८३८४ ६ पाटील व...

उल्लेखनीय उपक्रम

अ.क्र विशेष उपक्रम शैक्षणिक वर्ष १ पाणी या विषयावर सादरीकरण २००३-०४ २ सणसमारंभ २००४ ०५ ३ टाकाऊतून टिकाऊ वस्तू निर्माण करणे २००५ -०६ ४ आहार २००६ -०७ ५ परसबाग फुलवणे २००७ -०८ ६ आर...

सौ. निर्मला हरिभाऊ देशपांडे प्राथमिक शाळा

23 जून १९८६ रोजी शाळा सर्वप्रथम शाळेच्या सभागृहात भरत होती सन १९८६ रोजी छोटा गट, मोठा गट व इ. १ लीचा वर्ग सुरु झाला.त्या वर्षी छोट्या गटात २५ व मोठ्या गटात २८, इयत्ता पहिलीला २१ अशी विद्यार्थी संख्या होती. सन  १९८९  पासून हे वर्ग कन्या प्रशालेत भरू ...

शाळेची वैशिष्टये

म.ए.सो सौ.निर्मला हरिभाऊ देशपांडे प्राथमिक शाळा ही बारामती परिसरात एक उत्कृष्ट व उपक्रमशील शाळा म्हणून ओळखली जाते. भव्य व प्रशस्त मैदान असणारी क्रीडा व कला क्षेत्रातील गुणांना वाव देणारी संगणक प्रशिक्षण देणारी सर्व विद्यार्थ्यांना अपघात वि...

शाला समिती

मा.श्री. बाबासाहेब शिंदे अध्यक्ष मा.डॉ.गोविंद कुलकर्णी महामात्र मा.अॅड.सागर नेवसे सदस्य मा.डॉ.भरत व्हनकटे सदस्य मा.डॉ.रविकांत झिरमिटे सदस्य मा. श्री. सचिन आंबर्डेकर निमंत्रित मा. सौ. मोनिका खेडलेकर...

शिक्षक परिचय

मा. मुख्याध्यापक श्री. भाऊ तुकाराम बडधे शाळेचे नाव म.ए. सो. सौ.निर्मला हरिभाऊ देशपांडे प्राथमिक शाळा बारामती घरचा पत्ता मुख्याध्यापक निवास, भिगवण रोड, सौ.निर्मला हरिभाऊ देशपांडे प्राथमिक शाळा बारामती जन्मतारीख २५ -११ -१९७३ ...

उल्लेखनीय उपक्रम/कार्यक्रम

पालक क्रीडा स्पर्धा मुलांसाठी शाळा नेहमीच क्रीडा स्पर्धा आयोजित करून शारीरिक विकास साधण्याचा प्रयत्न करत असते पण या वर्षी शाळेने मुलांबरोबरच पालकांसाठीही क्रीडास्पर्धा आयोजित केल्या. याचा मुख्य उद्देश पालकांना खेळाचे महत्व समजावे व मुलांना खेळासाठी पोष...

माजी मुख्याधापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी

अ. क्र नाव मोबाईल ईमेल १ सौ.वीना प्रकाश नासिककर ९४२३५८०१८८ २ श्रीम. सुनिता प्रभाकर वैद्य ८८०६७२६८१० ३ सौ.कालिंदी नारायण बोपरडीकर ९६०४८७६८०४ ४ सौ.प्रभावती अशोक वैद्य ७३५०३८४४४५ ५ श्रीमती.भक...